Hartelijk welkom op de website van de peuterspeelzaal “Dol-fijn”. De speelzaal is een plek waar kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen komen spelen en leren. De sfeer in de speelzaal is erg belangrijk en het contact met ouders wordt bijzonder op prijs gesteld. Op deze manier wordt er in een goede onderlinge samenwerking gewerkt aan een positieve en stimulerende omgeving voor de peuters.

In het informatieboekje hieronder staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van de speelzaal te krijgen. Dit kunt u desgewenst downloaden. Bij aanmelding graag het inschrijformulier en het formulier ouder-bijdragen sturen naar PSZ “Dol-fijn”, Emmastraat 16, 6862 GT Oosterbeek. U kunt ook een informatieboekje aanvragen via de mail of telefoon.