Per 1 januari 2018 treedt de harmonisatiewet in werking en zullen de peuterspeelzalen onder de noemer kinderopvang vallen. De naam peuterspeelzaal komt te vervallen, maar om het unieke karakter van het spelend leren te benadrukken zal de naam worden gewijzigd in Peutertuin Dol-fijn. Voor werkende en/of studerende ouders wordt het mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de overheid. Voor gezinnen waarvan één ouder thuisouder is, stelt de gemeente subsidie beschikbaar.