Kenmerken peutertuin Dol-fijn

 1. Elke peuter krijgt een “eigen” juf (mentor) en daarmee ook de kans om een vertrouwensband aan te gaan. Er is één juf voor 8 peuters. De groepsgrootte is maximaal 16.
 2. Kinderen komen doorgaans twee tot drie keer op vaste dagen in de week (mag ook vaker indien nodig)
 3. Verlengde speeltijd is mogelijk tot twee uur.
 4. Het aanbod is een zinvolle, maar ook speelse voorbereiding op de basisschool. De ontwikkeling, ingezet op de speelzaal, wordt voortgezet op de basisschool.
 5. Er wordt samengewerkt met de basisscholen (doorgaande ontwikkelingslijn).
 6. Contact met de ouders is belangrijk, ook het contact tussen de ouders onderling.
 7. Twee of drie vaste ervaren leidsters in de groep met een opleidingsniveau van minimaal niveau 3 tot PABO, omschreven in de CAO Kinderopvang en een regelmatige bijscholing op didactisch en pedagogisch gebied.
 8. Regelmatig bezoek van de logopediste. Extra taalbegeleiding indien nodig.
 9. Bij eventuele ontwikkelingsachterstanden wordt er, in overleg, aanvullende hulp gezocht.
 10. Goede contacten met consultatiebureau en andere verwijzers.
 11. Het werk van Peutertuin Dol-fijn wordt gedeeltelijk door de gemeente Renkum gesubsidieerd.
 12. Recente risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn aanwezig.
 13. Het stagebeleid ligt ter inzage op de speelzaal.

Neem contact op

✓ Peutertuin ✓ 2 tot 4 jaar ✓ Positieve en stimulerende omgeving ✓ Oosterbeek ✓ Gemeente Arnhem ✓ Driel ✓Gemeente Renkum ✓ speelzaal ✓ peuter ✓ activiteiten ✓ opvang