Klachtenprocedure

Waar mensen werken kan er wel eens iets mis gaan. De Dol-fijn vormt hierop geen uitzondering. Daarom is er een reglement voor een goede en zorgvuldige afhandeling van de klacht.

Niet alleen voor de klager, maar ook voor de organisatie is het van groot belang te horen of de dienstverlening misschien tekort schiet. Dan kunnen we er ook wat aan doen en bekijken hoe dergelijke klachten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

In geval u ontevreden bent kunt u het beste contact opnemen met de direct betrokkene. Dikwijls is er sprake van een misverstand en kan de juf de situatie naar tevredenheid uitleggen. Veel kan daarmee uit de wereld worden geholpen. Wanneer dit echter niet tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen. Nadere regels met betrekking tot de termijnen, het horen van partijen, geheimhouding e.d. zijn opgenomen in het Reglement Interne Klachtenprocedure. Deze is op te vragen bij de peuterjuf of coördinator.

Komt u er toch niet gezamenlijk uit, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang in Den Haag www.geschillencommissie.nl. Er wordt dan getracht de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Vanuit de wet wordt de eis gesteld dat de speelzaal een klachtenregeling heeft met waarborgen voor een onafhankelijke afhandeling. Het één en ander moet worden vastgelegd in een openbaar jaarverslag. Dit ligt ter inzage op de Dol-fijn.

Neem contact op

✓ Peutertuin ✓ 2 tot 4 jaar ✓ Positieve en stimulerende omgeving ✓ Oosterbeek ✓ Gemeente Arnhem ✓ Driel ✓Gemeente Renkum ✓ speelzaal ✓ peuter ✓ activiteiten ✓ opvang