Huisregels peutertuin Dol-fijn

 1. De speelzaal is toegankelijk voor peuters van twee tot vier jaar.
 2. Openingstijden zijn van 8.30u – 12.00u./8.30u -14.00u. Verlengde speeltijd van 12.00u. – 14.00u. is ook op incidentele basis mogelijk.
 3. Tijdens vakantieperioden is de speelzaal gesloten. Deze perioden lopen gelijk met de vakanties van het basisonderwijs in Oosterbeek.
 4. Over het algemeen bezoekt een kind twee- tot driemaal per week de speelzaal. De peuter wordt op de speelzaal toegelaten zodra er plaats is. Daarbij is het tijdstip van inschrijving bepalend voor de plaatsing. In geval van verhuizing wordt er rekening gehouden met voorrang op de lijst.
 5. U kunt uw voorkeur voor vaste dagdelen van te voren opgeven. Bij plaatsing wordt daar dan zoveel als mogelijk rekening mee gehouden.
 6. Voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag worden de ouderbijdragen aan het eind van de maand automatisch afgeschreven. Voor ouders die geen recht hebben op die toeslag geeft de gemeente een aanvullende subsidie voor 2 dagdelen per week. Komt het kind een 3e dagdeel dan is daar een bijdrage van 40 euro per maand voor verschuldigd. Maakt het kind gebruik van de verlengde speeltijd van 12.00u. – 14.00u. dan kost dat 5 euro extra. Aan het eind van de maand wordt de rekening uitgereikt.
 7. Betaling van de ouderbijdrage kan via NL38 INGB 0005 504377 t.n.v. Peutertuin Dol-fijn, Oosterbeek onder vermelding van de periode en de naam van het kind of via contante betaling op de speelzaal.
 8. Voor het eerste kind uit een gezin dat de speelzaal bezoekt, wordt de volledige ouderbijdrage in rekening gebracht. Voor het tweede kind dat gelijktijdig de speelzaal bezoekt, is de helft van de bijdrage verschuldigd.
 9. Bij ziekte of andere redenen van afwezigheid graag even berichtje. Als er sprake is van besmettelijke ziekte, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de leiding. Aan de andere ouders wordt dit dan doorgegeven.
 10. De peuters krijgen in de loop van de ochtend iets te eten en te drinken. Dit (boterham, liga, fruit en drinken) mogen zij zelf meenemen. De speelzaal verstrekt koekjes. Als de kinderen tot 14.00u. blijven, nemen ze zelf hun lunch mee. Extra fruit en drinken is altijd aanwezig.
 11. De speelzaal kan geen verantwoordelijkheid dragen voor het zoekraken of beschadigen van kleding. Het advies is het kind zo praktisch mogelijk te kleden. De peuters bij voorkeur geen eigen speelgoed mee laten nemen met uitzondering van een knuffel. Het verzoek is de peuter een eigen tas mee te geven met een verschoning en/of een luier. Een ongelukje is gauw gebeurd.
 12. De speelzaal is verzekerd tegen ongelukken die zich tijdens de speeluren kunnen voordoen.
 13. De peutertuin is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (zie klachtenprocedure)

We hopen dat u met de informatie op de site voldoende op de hoogte zult zijn van het reilen en zeilen van de speelzaal.

Wij wensen u en uw kind een prettige tijd op de “Dol-fijn”.

Mocht u nog vragen hebben of bepaalde zaken willen overleggen, neemt u dan gerust contact op met de leiding.

Neem contact op

✓ Peutertuin ✓ 2 tot 4 jaar ✓ Positieve en stimulerende omgeving ✓ Oosterbeek ✓ Gemeente Arnhem ✓ Driel ✓Gemeente Renkum ✓ speelzaal ✓ peuter ✓ activiteiten ✓ opvang