Wat is een peuter?

Een peuter is een kind in de leeftijdsfase van twee tot vier jaar. In deze periode is het kind met veel dingen bezig en leert al doende heel vanzelfsprekend allerlei vaardigheden op verschillend gebied. Zo oefent het zijn lichaamsfuncties, zoals lopen, bewegen, kijken, voelen etc. Hierbij speelt de herhaling een grote rol. Het kind verkent zijn omgeving, bouwt zijn eigen fantasiewereld op en imiteert de “groten”. Hierdoor verwerft het zijn eigen stukje zelfstandigheid dat het steeds verder zal willen ontplooien. Het leert ook dat er andere mensen om hem heen leven, leert er rekening mee te houden en krijgt steeds meer de behoefte om samen te spelen. Via geleide activiteiten en spontaan spel leert de peuter zichzelf te ontwikkelen en in de groep te bewegen. Deze peuterperiode wordt dan ook gezien als een goede voorbereiding op de kleutertijd.

Neem contact op

✓ Peutertuin ✓ 2 tot 4 jaar ✓ Positieve en stimulerende omgeving ✓ Oosterbeek ✓ Gemeente Arnhem ✓ Driel ✓Gemeente Renkum ✓ speelzaal ✓ peuter ✓ activiteiten ✓ opvang