Globale indeling van een speeldag

Op de speelzaal wordt er gewerkt met wisselende thema’s, de activiteiten zijn daarop afgestemd. (voor een indruk zie jaaroverzicht onderaan). Doorgaans heeft elke ochtend dan ook een centraal thema, bijvoorbeeld “kriebeldiertjes”. Door middel van activiteiten, zoals voorlezen, zingen, poppenspel en knutselen wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. Voor peuters is het van belang dat er vrij kan worden gespeeld, dit stimuleert de fantasie, het samen spelen en het spelplezier. Tot 10 uur kan dat dan ook. Daarnaast wordt er in kleine groepjes aan het thema gewerkt, bijvoorbeeld het maken van een vlinder. Verder wordt er individueel met kinderen gespeeld, bijvoorbeeld puzzelen, memory, lego etc. Om 10 uur gaan de kinderen naar het toilet en/of krijgen ze een schone luier. Daarna begint de kring. Dit is een belangrijk rustmoment. De kinderen krijgen eten en drinken en het is tijd voor voorlezen, kleine kringgesprekjes, zingen, dansen en spelletjes doen. Taal en spelplezier staat hierbij centraal. Aan het eind van de ochtend wordt er (als het weer het toelaat) altijd buiten gespeeld. De kinderen kunnen klauteren, rennen, fietsen, steppen met de bal spelen en zich uitleven in de zandbak.

Als de kinderen gebruik maken van de verlengde speeltijd tot 14.00u. wordt er gezamenlijk geluncht en daarna weer heerlijk gespeeld.

Neem contact op

✓ Peutertuin ✓ 2 tot 4 jaar ✓ Positieve en stimulerende omgeving ✓ Oosterbeek ✓ Gemeente Arnhem ✓ Driel ✓Gemeente Renkum ✓ speelzaal ✓ peuter ✓ activiteiten ✓ opvang